Stabilt och hållbart markarbete i Västerås 

Ska du bygga ett hus eller komplementbostad? Eller vill du få marken förberedd för annan byggnation eller uppfart? När du bygger ett hus eller komplementbostad i Västerås så vill du att ditt hus ska vara välmående och hållbart. Det är idag ganska lätt att välja bra hus men det kan vara svårare att veta vad som behövs gällande markförberedning och grundläggning. Men du behöver inte oroa dig! Vi hjälper dig att få de bästa förutsättningarna för din byggnation genom ett stabilt och hållbart markarbete.

Olika områden har olika markförhållanden och det kan till och med skilja sig från tomt till tomt. Men när du anlitar oss för ditt markarbete i Västerås så kan du tryggt lita på att vi kan arbeta med alla olika förutsättningar som visar sig. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap inom markarbete överlag och de markförhållanden som finns i Västerås är vi specialiserade på. En trygghet för dig var du än bor i vår vackra del av landet!

Västerås olika förutsättningar inom markarbete 

Vi vet att det finns stora skillnader gällande markförhållandena i Västerås med omnejd. Din granne kanske har en tomt som består av finaste matjord, medan din tomt är lite mer utmanande med stora stenar eller träd. När du anlitar oss för ditt markarbete i Västerås så tar vi hänsyn till de förutsättningar som finns på din tomt. Behöver vi ytterligare kompetens så tar vi in det, och du slipper sköta samordningen mellan yrkesgrupper när det gäller markarbete. Och självklart behöver du endast ha en kontaktperson under hela projektets gång.   

Många olika kunskaper

Kanske vill du också att vi sköter läggningen av ytskiktet gällande gångar, uppfarter och uteplatser? Som komplement i vårt markarbete kan vi även se till att du får ett ytskikt bestående av grus, natursten eller någon annan slags sten. Våra leverantörer arbetar med sten av högsta kvalitet och du kan på det sättet få snygga och tåliga ytor utanför din Västerås-fastighet. Önskar du stensättning så kan du även fråga oss där. Vi har en stor kunskap och även där samarbetspartners så att du kan lita på att arbetet blir utfört på ett korrekt sätt.

Stock och sten

Har du höga träd i trädgården eller äger du en skog? Då är du välkommen att kontakta oss för markarbete och den skogsvård som krävs. En välmående skog i Västerås behöver stundtals gallras och få förbättrade förutsättningar så att den kan växa och frodas. Därför hjälper vi även till att göra markarbete på partier där du fällt träd och ska plantera nya i Västerås. På det sättet får du den grönytan, eller skogen, som du önskar och kan fokusera på de bitar som du själv vill göra. Välkommen till oss!

Kom i kontakt med oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.