Perfekt utfört markarbete

När du anlitar oss för markarbete i ditt projekt så har vi all kunskap och erfarenhet som behövs, vilket projekt det än rör sig om. Vad som behöver göras gällande markarbete är olika beroende på markens förutsättningar och vad du ska använda marken till. Om du behöver hjälp med att jämna till trädgården eller förbereda inför plantering, så kan vi hjälpa dig med det. Vi kan även skapa de perfekta förutsättningarna inför grundläggning av torpargrund, plintgrund eller gjuten platta. Vi kan även gräva för de rör och den dränering som behövs.  

Arbeta med olika slags mark

Har du mark som varit åkermark tidigare? Bor du vid stranden där det är en sandig mark? Eller består din mark av helt eller delvis berggrund? Den marktyp som du har ger också olika förutsättningar för hur ett markarbete ska utföras. Men när du anlitar oss så kan du lugnt lägga projektet i våra händer, hur markförhållandena än ser ut. Behöver vi ta in extra kompetens, som exempelvis bergsprängare, så har vi de kontakterna tillgängliga. Det som kan skilja sig är tiden och arbetssättet som projektet kommer ta i anspråk. Men när vi är färdiga så har du ändå alltid fått den perfekta förutsättningen för byggnation eller trädgårdsanläggning.  

Den ytan du önskar

Markarbete består inte bara av en grund som är perfekt utan i vissa fall tar vi även hand om ytskiktet. Vi kan hjälpa dig med skogsvård så att du får en skog som är tillgänglig och har de bästa förutsättningarna för en god tillväxt. Har du däremot en trädgård så kan vi tillföra matjord, om markförhållandena inte är de bästa för odling. Vi kan även tillsätta ytskikt på gångar, uteplatser och uppfarter i form av den sorts natursten, grus eller liknande som du önskar dig. Även där kan vi hjälpa dig med kontakter ifall du istället önskar dig någon annan typ av ytskikt som asfalt eller plattor. Vi sitter redo vid telefonen när du vill planera och boka oss för ditt nästa projekt. Välkommen med ditt samtal!